skip to Main Content

Aktuality

Program Zoologických seminářů v ZS 2023/24

Průběžně aktualizovaný program Kokomo seminářů a Studentských seminářů viz stránka Semináře

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

27. 9. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář: Veronika Boháčová: Význam velikosti a klíčových znaků na rozpoznání predátorů rybákem dlouhoocasým (Sterna paradisaea) Eliška Radová: Odhad přežívání sýčka obecného na základě…

Celá zpráva...

Nosní skořepy neodráží termoregulační schopnosti savců

Schopnost savců udržovat relativně stálou a vysokou tělesnou teplotu byla zásadní adaptací, které jim umožnila kolonizovat nová stanoviště a drsná prostředí. A právě evoluce teplokrevnosti obratlovců je v posledních desetiletích…

Celá zpráva...

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v LS 2022/2023

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v letním semestru 2022/2023.

Celá zpráva...

Nabídka postdoktorské pozice: Evoluční virologie

Ústav biologie obratlovců AVČR hledá postdoktorandského výzkumníka. Kontakt: joellegouy@gmail.com

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

17. 5. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (od 13:15): Andrea Bartošová: Fitness kosa černého v městském a mimoměstském prostředí Karolína Pánová: Vliv přítomnosti invazní želvy nádherné na ontogenezi larev skokana…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

10. 5. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Adéla Mikešová: Identifikace sexuálně specifických genomových lokusů u cichlid rodu Crenicichla Kateřina Konvalinová: Role konfigurace klíčových znaků v rozpoznávání predátorů netrénovanými…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

3. 5. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Peter Kmeť: The silk components of moth Andraca theae include three fibroin subunits and thus resemble the silks of the Bombycidae…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

26. 4. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Michaela Uhrová: Phylogeny and species diversity of African mole-rats (Bathyergidae) Karolína Hrubá: Pollen germination of Lotus corniculatus in reaction to global…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

19. 4. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Daniela Hlávková: Ekologická fyziologie kůrovců na borovici Ondřej Fišer: Vnímání obličeje a těla v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky Sangeeth Santhosh Sailas:…

Celá zpráva...

Nové číslo časopisu Lynx u příležitosti 70. narozenin prof. Hynka Burdy

U příležitosti 70. narozenin prof. Hynka Burdy vyšlo nové číslo časopisu Lynx. Tento „festschrift“ obsahuje odborné příspěvky vědců z nejrůznějších oborů (často jeho bývalých studentů a blízkých spolupracovníků), které ilustrují…

Celá zpráva...

Nabídka Ph.D. pozice: Biodiverzita evropských lesů v době změn

Laboratoř ekologie lesa na Entomologickém ústavu BC AVČR hledá doktorského studenta, který se stane součástí mezinárodního výzkumného týmu a bude se podílet na výzkumu vlivu disturbancí spojených se změnou klimatu…

Celá zpráva...
Back To Top