skip to Main Content

Aktuality

Ocenění pro studenty Katedry zoologie

Na konferenci Zoologické dny 2018 v Praze v studentské soutěži o nejlepší přednášku získali 1. místo Ondřej Mottl za příspěvek Ant mosaics in tropical lowland forests: Finding drivers of spatial structure; …

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

14.2. 2018, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Karel Duchoň: Fyziologické reakce ptáků na stres Edita Bendová: Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku Jan Ježek:…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 14. 2. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Elina Mäntylä (Institute of Entomology ASCR) „Peerage of Science (https://www.peerageofscience.org/), a new way to do peer review.“

Celá zpráva...

Nabídka čtyř pracovních míst na AOPK

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy, hledá čtyři nové pracovníky na pozice zoolog, botanik, Pracovník pro zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a zoolog pro práci na projektu řešícím migrační koridory.…

Celá zpráva...

Biotechnology and Welfare in Animal Sciences

The Jubilee of the 65th Anniversary of the Faculty of Animal Sciences and International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Sciences will be held on June 19th, 2018 in Krakow, Poland.…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 7. 2. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Petr Klimeš (Center for tropical ecology) „Nagoya protocol implementation: threat to biodiversity research?“ Paper for the discussion: Neumann, D., Borisenko, A.…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 31. 1. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Knud Andreas Jønsson (Natural History Museum of Denmark) „Systematics, biogeography and evolution of Indo-Pacific birds“

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Kryštofa Chmela

Obhajoba disertační práce Mgr. Kryštofa Chmela „The ecology of lowland rainforest bird community in Papua New Guinea“ se koná dne 30. ledna 2018 od 15:30 hodin v posluchárně B3 Přírodovědecké…

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Jany Nácarové

Obhajoba disertační práce Mgr. Jany Nácarové „Research on cognitive abilities in untrained birds“ se koná dne 30. ledna 2018 od 13:00 hodin v posluchárně B3 Přírodovědecké fakulty (Budova B -…

Celá zpráva...

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v ZS 2017/2018

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v zimním semestru 2017/2018.

Celá zpráva...

Postdoktorandská pozice na Ostravské univerzitě – populační genetika člověka

We are looking for a postdoc at the University of Ostrava, Czech Republic. Our team lead by Pavel Flegontov focuses on using computational methods, ancient DNA, and large autosomal datasets…

Celá zpráva...

Bohatstvím ke stresu

„Co mají společného vůdce domorodého kmene a majitel mezinárodně úspěšné firmy? Vysoké společenské postavení. Pro každého byla cesta k jeho dosažení jiná, a přesto pro ně může mít stejné důsledky. Jedním z těch zásadních…

Celá zpráva...
Back To Top