skip to Main Content

Aktuality

Seminář Katedry zoologie

22. 3. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Monika Čížková: Vliv stěhování na behaviorální projevy stresu u goril nížinných v ZOO Praha Kateřina Plášilová: Variabilita životní historie u studovaných…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

15. 3. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Jan Lenc: Foraging activity and species composition of ants during day/night in primary and secondary tropical rainforest in Papua New Guinea…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

8. 3. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Malavika Madhavan: Does intra-sexual selection drive the evolution of individual identity in animal signals? Kristián Grell: Biogeography of Palearctic open forest…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

1. 3. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Veronika Majerová: Mechanismy přenosu imitací a druhově specifických hlasových projevů u drozda zpěvného (Turdus philomelos) Johanka Bláhová: Antipredační chování kulíka písečného…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

22. 2. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Guillaume Dillenseger: Latitudinal patterns in life-history strategies and breeding performance of shorebirds Andreas Rimoldi: Plumage coloration patterns in shorebirds: sex roles,…

Celá zpráva...

Studentská konference Vodňany 2023

17.-18.2.2023, MEVPIS Vodňany 17.02.2023 přednášející název 9.20-9.30 zahájení 9.30-9.50 Finnie Sam Cameron Vertical Stratification of a Tropical Caterpillar-Parasitoid Community in Central Cameroon 9.50-10.10 Fernández Garzón Sara Trophic plasticity in Australian…

Celá zpráva...

Program Zoologických seminářů v LS 2022/23

Průběžně aktualizovaný program Kokomo seminářů a Studentských seminářů viz stránka Semináře

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Jakuba Vlčka

Obhajoba disertační práce Mgr. Jakuba Vlčka „Conservation genetics of Galápagos mockingbirds: from immune genes to genomes“ se koná dne 27. února 2023 od 14:30 hodin v posluchárně B3 (Budova B)…

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Jarmily Krásové

Obhajoba disertační práce Mgr. Jarmily Krásové „Diversity and phylogeny of East African montane rodents“ se koná dne 27. února 2023 od 13:00 hodin v posluchárně B3 (Budova B) Přírodovědecké fakulty…

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Lucie Ambrožové

Obhajoba disertační práce Mgr. Lucie Ambrožové "Dung beetles of Central Europe: Diversity and conservation" se koná dne 15. února 2023 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR,…

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Petra Hůly

Obhajoba disertační práce Mgr. Petra Hůly "Mechanismy působení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních cyto-protektivních látek při vystavení hmyzího organismu nízkým teplotám" se koná dne 1. února 2023 od 10:00 hodin v zasedací…

Celá zpráva...

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v ZS 2022/2023

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v zimním semestru 2022/2023.

Celá zpráva...
Back To Top