skip to Main Content

Aktuality

Studentská konference v letním semestru 2020/21 (online)

3 a 4. ročník (úterý, 1.6.2021, Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový kód zm5beag) Entomologie Ambrožová Lucie Coppicing and topsoil removal promote diversity of dung-inhabiting beetles (Coleoptera: Scarabaeidae, Geotrupidae,…

Celá zpráva...

Zánik domorodých jazyků a tradičních znalostí biologie v jazykově nejbohatší zemi světa

Lidstvo hovoří více než 7 000 jazyky. Většina jazyků má jen nevelké počty mluvčích, nejčastěji v tropických oblastech. Papua-Nová Guinea (PNG) je s devíti miliony lidí a 850 jazyky lingvisticky…

Celá zpráva...

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v LS 2012/2021

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v letním semestru 2020/2021.

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

5. 5. 2021, 14:00, online Bodláková Karolína: Obranné reakce švába amerického Periplaneta americana vůči včelímu jedu Hornátová Lucie: Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v závislosti na lokální hnízdní hustotě (Microsoft…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 5. 5. 2021, 11:30, online  Vincent Montbel (PřF JU) „Importance of the interplay between genetic diversity and community dynamics in an Drosophila-parasitoid system“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

ČSO hledá vedoucího oddělení ochrany ptáků

Česká společnost ornitologická hledá vedoucího oddělení ochrany ptáků. Více informací zde.

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

28. 4. 2021, 14:00, online Petrásková Pavlína: Vliv pachové preference na reprodukční úspěch u hraboše polního Pilařová Magdalena: Habitatové preference kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Třeboňské pánvi (Microsoft Teams, skupina Studentské…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

21. 4. 2021, 14:00, online Bartosz Sobociński: Rapid diversification in Neotropical cichlids Zítek Tomáš: Who is the big bad dung beetle? – Competition in South-African dung-inhabiting insect community? (Microsoft Teams,…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

14. 4. 2021, 14:00, online Gybas Tomáš: Vibroakustika u blanokřídlého hmyzu Kmeť Peter: Proteíny IDGF ako regulátory stresovej a imunitnej odpovede u Drosophila melanogaster (Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 14. 4. 2021, 11:30, online Radek Michalko (Mendelova univerzita v Brně) „The impact of invasive pathogenic fungus of ash trees on arthropod predator – prey food webs in forest…

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce MSc. Sylvain Delabyae

Obhajoba disertační práce MSc. Sylvain Delabyae „Ecological and biogeographical drivers of Afrotropical Lepidoptera biodiversity“ se koná dne 13. dubna 2021 od 9.30 hodin v posluchárně B3 (Veselovského posluchárna) budovy B…

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Moniky Chrenkové

Obhajoba disertační práce Mgr. Moniky Chrenkové „The Ecology of the Little Owl in European Farmland“ se koná dne 8. dubna 2021 od 14.00 hodin v posluchárně B1 budovy B PřF…

Celá zpráva...
Back To Top