skip to Main Content

Aktuality

Expedice za zebrou bezhřívou

Jan Robovský z Katedry zoologie PřF JU se zúčastnil expedice do Ugandy s cílem zmapovat místní populace zebry bezhřívé. O expedici pojednával pořad z cyklu Nedej se! v České televizi.…

Celá zpráva...

Fylogenetické vztahy afrických bércounů

Bércouni jsou málo známí afričtí savci, kteří svým vzhledem připomínají hlodavce, ale evolučně jsou příbuznější slonům nebo mořským sirénám. Mezinárodní tým biologů, jehož členy byli také Jarmila Krásová, Sylvie Horáková,…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

17. 3. 2021, 14:00, online Uhrová Michaela: Fylogeneze a druhová diverzita rypošovitých (Bathyergidae) Pangrác Čeněk: Vliv způsobu lesního hospodaření na společenstva saproxylického hmyzu na pasekách (Microsoft Teams, skupina Studentské semináře…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

10. 3. 2021, 14:00, online Zemanová Šárka: Maximální metabolismus rypošovitých (Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový kód d9xyau9)

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 10. 3. 2021, 11:30, online  Jana Jersáková (KBE PřF JU) „How to become a good cheater? False advertisement of a reward“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 24. 2. 2021, 12:30, online  Liza Comita (Yale School of the Environment): „Plant-pathogen interactions in diverse tropical tree communities“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 17. 2. 2021, 12:30, online  David Diez-Méndez (Laboratory of Multitrophic Interactions, ENTU CAS) „Impact of temperature on survival of Great tits hatchlings; Effect of diet on gut microbiome of…

Celá zpráva...

Jsou jihoafričtí samotářští rypoši heterotermní?

Heterotermie, tj. neudržování stále tělesné teploty, je u savců adaptací zejména na nedostupnost potravy a vody a to zejména u druhů žijících v sezóně či denně proměnném prostředí. Heterotermie tím…

Celá zpráva...

Zoo Praha hledá entomologa

Zoo Praha hledá entomologa - kurátora chovu bezobratlých. Více informací zde.

Celá zpráva...

Studentská konference v zimním semestru 2020/21

3 a 4. ročník (pátek, 5.2.2021, Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový kód zm5beag) Zoologie Mrázová Interactions between plants, herbivorous insect and predators: mechanisms and ecological importance Sam 9.00-9.20…

Celá zpráva...

Zbavování se tělesného tepla u podzemních hlodavců

Podzemní prostředí představuje pro termoregulaci svých savčích obyvatel velikou výzvu. Hrabání, jakožto hlavní aktivita shánění potravy, je metabolicky velmi náročnou činností. Metabolismus se u hrabajících savců může oproti odpočinku zvýšit…

Celá zpráva...

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v ZS 2020/21

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v zimním semestru 2020/2021. Organizace zkoušek a obhajob: 1) Magisterské státní závěrečné zkoušky proběhnou tradičně v prezenční formě…

Celá zpráva...
Back To Top