skip to Main Content

Aktuality

Vertebratologická exkurze 2018

Vertebratologická exkurze (KZO/389) nás letos zavedla za přírodními krásami a zoologickými pozoruhodnostmi Slovinska a severní Itálie. Naší první destinací ve Slovinsku byla Lublaň, kde jsme navštívili Přírodovědné muzeum, kterým nás…

Celá zpráva...

Fungující hospodářství představují celoroční útočiště pro ptáky

V posledních desetiletích došlo ke značnému poklesu počtu ptáků, žijících v zemědělské krajině. Ve snaze zastavit tento dramatický pokles byla přijata rozmanitá opatření k jejich ochraně. Postupně se však ukázalo, že účinnost…

Celá zpráva...

Socialita afrických rypošů nesouvisí s velikostí jejich mozku

O evoluci velikosti mozku a inteligence se mezi vědci vedou dlouhodobé spory. Jednou z prominentních hypotéz je hypotéza sociálního mozku (social brain hypothesis). Ta vychází z toho, že život ve…

Celá zpráva...

Geny, kosti a chování odhalují příbuzenské vztahy psů a jejich vymřelých příbuzných

Psi (podčeleď Caninae) jsou jednou z nejcharismatičtějších skupin savců a ekologicky významní predátoři a mrchožrouti. Vznikli v oligocénu před více než 30 miliony lety na severoamerickém kontinentě. V pozdních třetihorách se jejich hlavní…

Celá zpráva...

Vliv osobnosti na schopnost ptáků rozeznat dravce

Živočichové jednoho druhu nejsou úplně stejní. Velmi často se v chování rozmanitých živočichů projevuje jejich osobnost. Osobnost přitom může souviset s přežíváním, úspěchem při rozmnožování, sociálním postavením, šířením nebo třeba…

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce RNDr. Pavla Jašky

Obhajoba disertační práce RNDr. Pavla Jašky „Individuální rozpoznávání na základě akustických signálů u pěvců“ se koná dne 19. června 2018 od 13:00 hodin v posluchárně B3 Přírodovědecké fakulty (Budova B…

Celá zpráva...

Seminář Ph.D. studentů

13. 6. 2018, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Sylvain Delabye: Ecological and biogegraphical drivers responsible for biodiversity of Afrotropical Lepidoptera Nikolaj Ignatěv: The Phylogeny of the genus Amerila (and other genera)…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 6. 5. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Mélanie Thierry (Laboratory of Experimental Ecology): "Effects of temperature on host-parasitoid network structure"

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 30. 5. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Antonín Macháč (Centrum pro teoretická studia): „Dynamics of bird diversity across regions and elevations“

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 23. 5. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Simon Segar (Laboratory of Evolutionary Ecology): „Wolbachia strain mismatch in parapatric fig wasp populations“

Celá zpráva...

Volná místa na Vertebratologické exkurzi!

Upozorňujeme studenty (nejen Katedry zoologie), že na Vertebratologické exkurzi (KZO 389) stále zůstávají volná místa. Exkurze povede do Slovinska a severní poloviny Itálie. Cílem bude navštívit přírodovědné muzeum a zoo v Ljublani, hlavně…

Celá zpráva...

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v LS 2017/2018

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v letním semestru 2017/2018.

Celá zpráva...
Back To Top