skip to Main Content

Aktuality

Hledá se přírodovědec na pozici botanik a zoolog

Botanik/zemědělec a zoolog/zemědělec jsou třeba na AOPK ČR, Správu chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (Mariánské Lázně). Nabízíme zajímavou a tvůrčí práci – mapování a monitoring druhů, krajinotvorná opatření, péče o…

Celá zpráva...

Falešné housenky odhalily místa, kde jim hrozí největší predace

Je dobře známo, že tropické oblasti v blízkosti rovníku mají mnohem více druhů než oblasti blíže pólům. Publikace prestižním časopise v Science řeší otázku toho, jestli i vzájemné vazby mezi…

Celá zpráva...

Jak vymírali velcí a malí savci na konci pleistocénu?

Na konci nejmladší doby ledové, tedy na přechodu mezi obdobím pleistocénu a holocénu před 12 až 10,5 tisíci let, vymřela celá řada druhů savců. Odborníci se již dlouhou dobu zabývají…

Celá zpráva...

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v LS 2016/2017

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v letním semestru 2016/2017.

Celá zpráva...

The student conference in summer semester 2016/2017

The student conference will take place in the lecture room B3 (lecture room of prof. Veselovsky) on 19th May 2017. The presentation (in English) should have the form of a…

Celá zpráva...

Zánik symbiózy mravenců a rostlin ve vyšších nadmořských výškách

V tropických oblastech mnoho rostlin profituje z poskytování potravy a přístřeší svým mravenčím "partnerům", kteří je za to chrání před býložravým hmyzem. Není ale mnoho známo o tom, jak může…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

3. 5. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Robert Tropek: Pollination networks along an altudinal gradient of Mt. Cameroon: Project introduction

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

26. 4. 2017, 15.00, Veselovského posluchárna (B3) Pavel Jedlička (ÚOCHB Praha): Tracking major endocrine regulatory pathways along queen's life cycle in the buff-tailed bumblebee, Bombus terrestris

Celá zpráva...

Vertebratologická exkurze 2017

Vertebratologická exkurze se koná 1. – 7. května 2017. Navštívíme polské a moravské zoologické zahrady a chráněná území. Program exkurze: květen - pondělí     Odjezd z Českých Budějovic (0:30); Zoo  Katowice=Zoo…

Celá zpráva...

4th European Student Conference on Behaviour & Cognition

Čtvrtá Evropská studentská konference o chování a kognici 2017 proběhne 7. - 8. září na Katedře zoologie PřF JU v Českých Budějovicích. Tato konference umožní setkání začínajícím výzkumným pracovníkům zabývajícím se studiem chování…

Celá zpráva...

Jak postup při obnově krajiny po těžbě ovlivňuje čolky?

Místa po bývalé těžbě často hrají roli cenných útočišť pro řadu sladkovodních organismů, včetně obojživelníků. Bývají tam totiž jezírka a nádrže různých velikostí, mnohdy velmi chudé na živiny. Právě nadměrné…

Celá zpráva...

Jak se slunéčku východnímu daří mezi domácími příbuznými?

Slunéčko východní (Harmonia axyridis) pochází z východní Asie. Je to dravý brouk, který spořádá množství menšího hmyzu, takže zaujal odborníky na biologický boj. V nedávné době ho záměrně rozšířili v severní a…

Celá zpráva...
Back To Top