skip to Main Content

Aktuality

Kokomo seminář

Středa 5. 2. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Nick Pardikes (Laboratory of Experimental Ecology BC CAS): „Temperature and timing interact to shape host-parasitoid interactions“

Celá zpráva...

PřF MUNI vypisuje výběrové řízení na postdoka

Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v brně hledá postdoka na pozici živočišného/rostlinného ekologa nebo evolučního biologa. Více informací zde

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 29. 1. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Miguel González Ximénez de Embún (Universidad Politécnica de Madrid): „Drought-stressed tomato plants trigger bottom-up effects on key mite pests“

Celá zpráva...

Správa NP České Švýcarsko hledá zoologa

Správa NP České Švýcarsko vypisuje výběrové řízení na pozici zoolog/zooložka. Více informací zde

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 22. 1. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Elina Mäntylä (ENTÚ AVČR): „Forest odours – phenology, foraging and fitness cues for birds (ERC Consolidator grant)“

Celá zpráva...

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v ZS 2019/20

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v zimním semestru 2019/2020.

Celá zpráva...

Evoluce živočichů (KZO/571) běží v LS 2019/20!

Po několika letech se v LS 2019/2020 vrací kurz Evoluce živočichů (KZO/571). Studneti si mohou kurz zapisovat do 27. 1. 2020.

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Michaely Másílkové

Obhajoba disertační práce Mgr. Michaely Másílkové „Personality in non-human primates: methods of assessment, cross-species comparisons and reproductive preformance“ se koná dne 17. ledna 2020 od 9.30 hodin v nové zasedací…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 15. 1. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Uriel Gelin (XTBG, China): Spinescence: mechanisms of evolutionary history across continents We live in an era dominated by flowering plants and…

Celá zpráva...

Studentská konference v zimním semestru 2019/20

10. 1. 2020, Veselovského posluchárna (B3) čas přednášející název přednášky 8.50-9.00 Introduction 9.00-9.20 Mrázová A. Exogenous application of methyl jasmonate to Ficus hahliana attracts predators of insects along an altitudinal…

Celá zpráva...

Jak ťuhýci obecní rozpoznávají predátora u hnízda

Přestože je schopnost rozpoznávání objektů pro volně žijící zvířata velmi důležitá, byla dosud jen zřídka zkoumána. Existují dvě základní teorie rozpoznávání. Podle první teorie jsou objekty rozpoznávány na základě prosté…

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce MSc. Chris Nazipa Dahl

Obhajoba disertační práce MSc. Chris Nazipa Dahl „Cross continental assemblages of seed- and fruit-feeding insects in tropical rainforests: ecological and phylogenetic comparisons“ se koná dne 18. prosince 2019 od 14.00…

Celá zpráva...
Back To Top