skip to Main Content

Aktuality

The student conference in summer semester 2016/2017

The student conference will take place in the lecture room B3 (lecture room of prof. Veselovsky) on 19th May 2017. The presentation (in English) should have the form of a…

Celá zpráva...

Zánik symbiózy mravenců a rostlin ve vyšších nadmořských výškách

V tropických oblastech mnoho rostlin profituje z poskytování potravy a přístřeší svým mravenčím "partnerům", kteří je za to chrání před býložravým hmyzem. Není ale mnoho známo o tom, jak může…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

3. 5. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Robert Tropek: Pollination networks along an altudinal gradient of Mt. Cameroon: Project introduction

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

26. 4. 2017, 15.00, Veselovského posluchárna (B3) Pavel Jedlička (ÚOCHB Praha): Tracking major endocrine regulatory pathways along queen's life cycle in the buff-tailed bumblebee, Bombus terrestris

Celá zpráva...

Vertebratologická exkurze 2017

Vertebratologická exkurze se koná 1. – 7. května 2017. Navštívíme polské a moravské zoologické zahrady a chráněná území. Program exkurze: květen - pondělí     Odjezd z Českých Budějovic (0:30); Zoo  Katowice=Zoo…

Celá zpráva...

4th European Student Conference on Behaviour & Cognition

Čtvrtá Evropská studentská konference o chování a kognici 2017 proběhne 7. - 8. září na Katedře zoologie PřF JU v Českých Budějovicích. Tato konference umožní setkání začínajícím výzkumným pracovníkům zabývajícím se studiem chování…

Celá zpráva...

Jak postup při obnově krajiny po těžbě ovlivňuje čolky?

Místa po bývalé těžbě často hrají roli cenných útočišť pro řadu sladkovodních organismů, včetně obojživelníků. Bývají tam totiž jezírka a nádrže různých velikostí, mnohdy velmi chudé na živiny. Právě nadměrné…

Celá zpráva...

Jak se slunéčku východnímu daří mezi domácími příbuznými?

Slunéčko východní (Harmonia axyridis) pochází z východní Asie. Je to dravý brouk, který spořádá množství menšího hmyzu, takže zaujal odborníky na biologický boj. V nedávné době ho záměrně rozšířili v severní a…

Celá zpráva...

Koprofágní brouci a dvoukřídlí se navzájem vyhýbají

Jak je možné, že spolu na jednom místě mohou žít ekologicky podobné druhy, tedy druhy které využívají podobné zdroje? Takové soužití, čili koexistence druhů je jedním z hlavních témat soudobé ekologie.…

Celá zpráva...

Jak se dělá evoluce

Právě vychází druhé přepracované vydání knihy Jana Zrzavého: Jak se dělá evoluce. Poznatek, že život na Zemi má své dějiny, že organismy se postupně vyvíjejí a že jim můžeme porozumět pomocí…

Celá zpráva...

Proč se lidé zabíjejí

Právě vychází druhé přepracované vydání knihy Jana Zrzavého: Proč se lidé zabíjejí. Každoročně asi půl milionu lidí umírá násilnou smrtí uprostřed hlubokého míru. Nezdá se, že by se lidé k…

Celá zpráva...

Etologicky zaměřený mezi-univerzitní seminář

Etologicky zaměřený mezi-univerzitní seminář proběhne na terénní stanici ÚBO AV ČR Mohelno ve dnech 7.4. – 9. 4 2017. Tento rozšířený mezi-univerzitní seminář navazuje na dlouholetou tradici společných seminářů ke…

Celá zpráva...
Back To Top