skip to Main Content

Aktuality

Jak volně žijící ptáci rozpoznávají predátora?

Ptáci se obvykle pohybují rychle a ve trojrozměrném prostoru, takže se musí být schopní se ve svém prostředí velmi dobře orientovat. Rozhodně to platí pro ptáky, kteří se stávají kořistí…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

23.8.2017, 12:00, Kokomo room (former library) Danny Haelewaters, Harvard University, Department of Organismic and Evolutionary Biology "Three independent lineages of ectoparasitic fungi associated with bat flies"

Celá zpráva...

Terénní kurz alpské zoologie 2017

Už popáté se letos na začátku srpna vypravilo 11 studentů z PřF JU pod vedením doc. Martina Konvičky a několika doktorandů z Katedry zoologie za alpskou faunou. Navštívili jsme nejprve vápencový NP…

Celá zpráva...

Jakou roli hraje hlodoun velký v ekosystému etiopských hor?

Pohoří Bale v Etiopii vděčí za svou slávu zejména vlčkovi etiopskému, neméně pozoruhodné je však tamní společenstvo hlodavců tvořící jeho jídelníček. Mezi těmito hlodavci vyniká hlodoun velký (Tachyoryctes macrocephalus). Tým Radima…

Celá zpráva...

Jaký je evoluční význam květní ostruhy?

V roce 1862 publikoval Charles Darwin knihu nazvanou O rozličných způsobech, jimiž hmyz opyluje britské i cizozemské orchideje. V této knize Darwin jako první vyslovil názor, že dlouhá květní ostruha (nektarium) některých kvetoucích…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

16. 8. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Gibson Maiah (The New Guinea Binatang Research Center, Entomology Section) and Nancy Labun (The New Guinea Binatang Research Center, Botany Section) "PNG…

Celá zpráva...

Společenské postavení mužů v tradiční společnosti na Papui-Nové Guinei

Sociální hierarchie je univerzálním rysem všech lidských společností. Studie, které zkoumali, co pozici v sociální hierarchii ovlivňuje, se ponejvíce zaměřovaly na západní, post-industriální společnosti a společenské postavení zkoumaly skrze takzvaný…

Celá zpráva...

Co odhalila molekulární fylogeneze pravých slunéček?

Takzvaná pravá slunéčka, což jsou zástupci tribu Coccinellini, podskupiny čeledi slunéčkovitých, představují poměrně velká slunéčka s velmi rozmanitým vzhledem i způsobem života. Mnoho těchto slunéček, například slunéčko sedmitečné, se živí mšicemi,…

Celá zpráva...

Dramatický pokles genetické diverzity nosorožců dvourohých

Nosorožci dvourozí (Diceros bicornis) jsou opět pokraji vymření. Během 20. století se stavy tohoto nosorožce, který dříve žil v téměř celé subsaharské Africe, snížily více než dvacetkrát. Od poloviny devadesátých let…

Celá zpráva...

Ovlivňuje kondice dravce účinnost výstražného zbarvení kořisti?

Dravci se snaží ulovit kořist a kořist by se zase moc ráda tomuto osudu vyhnula. Živočichové, kteří v přírodě hrají roli kořisti, mají k dispozici různé triky, s jejichž pomocí zvyšují své šance.…

Celá zpráva...

Speciální číslo časopisu o slunéčku východním

Skupina vědců sdružená v pracovní skupině pro výzkum exotických nepřátel škůdců při IOBC sestavila číslo časopisu BioControl věnované ekologii invazního slunéčka východního (Harmonia axyridis). Z dvanácti článků se Češi podíleli na pěti,…

Celá zpráva...

Ptačí stezka u jaderné elektrárny Temelín

V minulém roce prováděli doktorandi katedry zoologie průzkum výskytu motýlů a ptáků kolem informačního centra Jaderné elektrárny Temelín. Na základě výsledků monitoringu zpřístupnila elektrárna ve středu 14.6.2017 unikátní naučnou stezku se…

Celá zpráva...
Back To Top