skip to Main Content

Aktuality

Kokomo seminář

Středa 29. 9. 2020, 12:30, Kokomo místnost (bývalá knihovna)  Ernesto Bonadies (PřF JU) „The response of tropical pollinator populations to climate change“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

30. 9. 2020, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (14:00-15:30): Petr Kozel: Isotopic signals in trophic habits of beetles. Jana Marešová: Cross-continental phylogeography of two Holarctic Nymphalid butterflies, Boloria eunomia and…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 16. 9. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Piotr Szefer (PřF JU) „Limited effect of predators and generalist herbivores on plant-herbivore interaction networks in early successional vegetation in tropical…

Celá zpráva...

Tajemství nejdelší ptačí migrace

V průběhu ptačí migrace se obvykle střídají fáze aktivního letu, kdy je energie spotřebovávána a fáze klidu, kdy je energie doplňována příjmem potravy. Poměr mezi energií spotřebovanou v průběhu letu a energií…

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Tomáše Štětiny

Obhajoba disertační práce Mgr. Tomáše Štětiny „Low-temperature injury in insect tissues and mechanisms of its repair“ se koná dne 7. září 2020 od 10.30 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu BC…

Celá zpráva...

Zamíchaná poštolka není poštolka

Rozpoznávání objektů je relativně dobře popsaný proces, pro jehož výzkum se velmi často využívají v zajetí chované druhy živočichů, jako jsou potkani nebo holubi, kterým jsou prezentovány různé objekty, a pomocí…

Celá zpráva...

Terénní praxe IV – zoologická část

Ve dnech 24.-28.8.2020 proběhla terénní praxe do oblasti Kolínska a Kutnohorska, kde probíhala demonstrace různých druhů živočichů, studenti se dozvěděli mnohé o jejich ekologii a ochraně. Kurz probíhal pod vedením…

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Ľuboše Hrivniaka

Obhajoba disertační práce Mgr. Ľuboše Hrivniaka „Diversity and speciation of mayflies (Ephemeroptera) from the Caucasus and adjacent areas“ se koná dne 1. září 2020 od 14.00 hodin v posluchárně B3…

Celá zpráva...

Jaké ovzduší panuje v norách podzemních savců?

Podzemní savci žijí v prostředí, které je pro nás do značné míry cizí. Pokud chceme pochopit jejich fyziiologii a způsob života, je nutné nejprve zdokumentovat podmínky, v nichž tito tvorové…

Celá zpráva...

Osobnostní rysy tamarínů a kosmanů

Osobnostní rysy lidí i zvířat vyjadřují jejich konkrétní nastavení chování, emocí i myšlení. Vše nasvědčuje tomu, že jednotlivé druhy živočichů mají své typy osobností, které se více či méně podobají…

Celá zpráva...

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v LS 2019/2020

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v letním semestru 2019/2020.

Celá zpráva...

Nálezy pravěkých domů a sociální uspořádání tehdejších společností

V lidských společnostech je velmi důležité, kde budou manželé bydlet po svatbě. Existuje pro to soubor pravidel, která ve svém důsledku významně ovlivňují sociální organizaci. V moderních západních společnostech, ve kterých zásadní…

Celá zpráva...
Back To Top