Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Aktuality - Publikace
Včely kradou nektar PDF Tisk Email

hypoestesNěkteré druhy hmyzosnubných rostlin jako tento keř z čeledi paznehtníkovité z Kamerunu mají více opylovačů, než by odpovídalo specializované stavbě jejich květu. Specializovaným a efektivním opylovačem je drvodělka Xylocopa cf. inconstans, zatímco včela medonosná pouze krade této rostlině nektar, aniž by ji opylila. // Padysakova E, Bartos M, Tropek R, Janecek S, 2013: Generalization versus Specialization in Pollination Systems: Visitors, Thieves, and Pollinators of Hypoestes aristata (Acanthaceae). PLOS ONE 8: e59299.

 
Fylogeneze bělásků Delias PDF Tisk Email

deliasRekonstrukce fylogeneze nejpočetnějšího motýlího rodu Delias (běláskovití) seskupila 131 analyzovaných taxonů do 14 druhových skupin. Použitelný fylogenetický signál nesl i barkódovací gen pro cytochromoxidázu. Druhová diverzifikace proběhla ještě před Pleistocénem i u velmi podobných (sibling) druhů žijících v sympatrii v horách Nové Guineje. Vzdálenější ostrovy byly kolonizovány v Miocénu. // Muller CJ, Matos-Maravi PF, Beheregaray LB, 2013: Delving into Delias Hubner (Lepidoptera: Pieridae): fine-scale biogeography, phylogenetics and systematics of the world's largest butterfly genus. JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY 40: 881-893.

 
Vakovlčí mláďata PDF Tisk Email

vakovlkVakovlk (Thylacinus cynocephalus) byl největším do historické doby přeživším vačnatcem, který byl bohužel vyhuben člověkem, popř. v kombinaci s ním dovezeným psem dingem. Úhyn posledního vakovlka se datuje k 7. září 1936 a po tomto naprosto unikátním zvířeti nám v muzeích zbylo cca 750 položek, třeba 44 kůží dospělých jedinců, 20 kůží mláďat, 310 lebek, 80 koster, ale jen 10 časných vývojových stádií. Nyní se nám podařilo k těmto deseti přidat další čtyři, patrně vývojově nejmladší známé (cca. 2-týdenní), jedince nalezené ve sbírkách katedry zoologie PřF UK v Praze. Pro detailní údaje viz Sleightholme S. R., Robovský J. & Vohralík V., 2012. Description of four newly discovered Thylacine pouch young and a comparison with Boardman (1945). Australian Zoologist 36(2): 232-238.

Aktualizováno Sobota, 09 Srpen 2014 10:57
 
Lumčík pojmenovaný po filmové hvězdě PDF Tisk Email

kiddowaspNový druh parazitického lumčíka dostal jméno po podobně žluté a vražedné Beatrix Kiddo z Tarantinova filmu Kill Bill [ http://www.osel.cz/index.php?clanek=6799 ]. Článek vedený profesorem Donaldem Quickem popisuje tři nové druhy; jeden po filmové hvězdě (Cystomastacoides kiddo), druhý po americké spisovatelce (C. nicolepeelerae). Třetí druh má díky naší laboratoři tropické ekologie mnohem nudnější jméno (C. asotaphaga). Jedině u něj totiž známe hostitele, kterými jsou housenky můry Asota plana žijící na fíkusech. Přestože jsme na naší stanici na Nové Guineji [ http://www.entu.cas.cz/png ] dochovali přes 500 housenek této můry, jen ze čtyř housenek nalezených v jediný den se vylíhl tento nový druh parazitoida. Je neuvěřitelné při jak nízkých populačních hustotách mohou lumčící v tropických lesích existovat.  

Donald Quicke, Alex Smith, Jan Hrcek, Buntika Butcher, 2013: Cystomastacoides van Achterberg (Braconidae, Rogadinae): first host record and descriptions of three new species from Thailand and Papua New Guinea. Journal of Hymenoptera Research 31: 65-7

Aktualizováno Sobota, 09 Srpen 2014 10:58
 
Vysoká plodnost slunéček po přezimování PDF Tisk Email

Haxy_parSlunéčka se páří před i po přezimování. Dosud nebylo jasné, zda spermie z podzimního páření v pořádku přežijí zimu v samičí spermatéce a dají vzniknout početnému potomstvu. U invazního slunéčka Harmonia axyridis jsme prokázali vysokou plodnost samiček probuzených z přezimování od ledna do dubna a vysokou schopnost podzimních spermií oplodňovat vajíčka po další tři měsíce. Awad M., Kalushkov P., Nedvědová T., Nedvěd O., 2013: Fecundity and fertility of ladybird beetle Harmonia axyridis after a prolonged cold storage. BioControl

Aktualizováno Sobota, 09 Srpen 2014 10:58
 
Aktivita sociálního rypoše obřího PDF Tisk Email

rypos_hlavaAčkoli aktivita afrických rypošů patří k laboratorně nejčastěji studovaným tématům, jejich aktivita v přirozených podmínkách je díky skrytému způsobu života jedna velká neznámá. V telemetrické studii jsme zjišťovali, jaká je prostorová a cirkadiánní aktivita sociálního rypoše obřího (Fukomys mechowii) v Zambii. Naše výsledky mimo jiné ukazují, že rozmnožující se jedinci jsou pravděpodobně výrazně méně aktivní než ostatní členové skupiny, kteří odvedou většinu „práce“ na rozsáhlém podzemním sytému. Vzorec aktivity u tohoto druhu je ovlivněn i aktuálními sociálními a environmentálními podmínkami. Matěj Lövy, Jan Šklíba, Radim Šumbera (2013) Spatial and Temporal Activity Patterns of the Free-Living Giant Mole-Rat (Fukomys mechowii), the Largest Social Bathyergid. PLoS ONE 8(1): e55357. doi:10.1371/journal.pone.0055357.

Aktualizováno Sobota, 09 Srpen 2014 10:58
 
Speciace slepců v Galileji PDF Tisk Email

spalaxPodzemní hlodavec slepec Spalax ehrenbergi je oblíbeným objektem nejrůznějších evolučně-biologických studií. Jedno z posledních zajímavých zjištění se týká možné sympatrické speciace probíhající v severní Galileji v Izraeli. Studovaná lokalita je nápadná ostrým rozhraním dvou kontrastních typů půd, což je doprovázeno i velmi odlišnou vegetací. Ačkoliv jsou slepci obou mikropopulací od sebe vzdáleni pouze desítky či stovky metrů, jsou nápadně odlišní geneticky, aktivitou i metabolismem.

Hadid Y,Tzur S, Pavlicek T, Šumbera R, Šklíba J, Lövy M, Fragman-Sapir O, Beiles A, Arieli R, Raz S, E Nevo (2013)  Possible incipient sympatric ecological speciation in blind mole rats (Spalax).  PNAS 110(7):2587-2592 

Aktualizováno Sobota, 09 Srpen 2014 10:58
 
Acta Carpathica Occidentalis PDF Tisk Email

ACOČasopis o přírodě Západních Karpat vydávají Muzeum regionu Valašsko, p.o. a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. Třetí ročník se snaží svými příspěvky zaplnit mezeru, která na poli odborné přírodovědné publikační aktivity na východní Moravě nastala. Jako v minulých číslech i nyní se snaží najít ideální poměr mezi odborností a čtivostí tak, aby si každý čtenář, který má rád přírodu a rád by se o důležitých vztazích a nových objevech dozvěděl, přišel na své. 

Šéfredaktor RNDr. Lukáš Spitzer, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, tel.: 608 378 789, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
ČASOPIS BESKYDY/THE BESKIDS BULLETIN PDF Tisk Email

BeskydyVydavatel: ˆ Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Stále je možnost zaslání příspěvku do 31.3. 2013 do redakce časopisu s předpokládaným uveřejněním do 30.6.2013.

Aktualizováno Úterý, 05 Únor 2013 21:58
 
Osobnost makaků magotů PDF Tisk Email

magotV rámci této studie proběhlo hodnocení osobnosti u makaků magotů žijících na Gibraltaru. Zjistili jsme, že osobnost u magotů lze popsat na základě 4 dimenzi a že hodnocení osobnosti je stabilní v čase. Skóre jedinců na jedné z komponent osobnosti pojmenované €œSebejistota€œ souviselo s jejich aktuálním sociálním postavením i s jeho změnami v další sezóně. Konečná, M., Weiss, A., Lhota, S. & Wallner, B. (2012) Personality in Barbary Macaques (Macaca sylvanus): Temporal Stability and Social Rank. Journal of Research in Personality, 46, 581-590.

Aktualizováno Sobota, 09 Srpen 2014 10:59
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 8 z 14
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack