Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Aktuality - Semináře
Etologicky zaměřený mezi-univerzitní seminář PDF Tisk Email

proběhne na terénní stanici ÚBO AV ČR Mohelno, 7.4. (odpoledne) – 9. 4 2017

Tento rozšířený mezi-univerzitní seminář navazuje na dlouholetou tradici společných seminářů ke studentským pracím kateder zoologie PřF UK a PřF JU, přičemž by organizátoři rádi pozvali na toto setkání, také studenty a jejich školitele z přírodovědeckých fakult v Brně a Olomouci. Rádi bychom také, aby našemu setkání dominovala neformální diskusní atmosféra, a proto prezentace by měly být maximálně jen patnáctiminutové a prostor by měla dostat především učená disputace přecházející až do podoby „brainstormingu“ produkujícímu nové podnětné myšlenky. 

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Únor 2017 12:01
Celý článek...
 
Seminář magisterských oborů zoologie a fyziologie živočichů PDF Tisk Email

kzlogo80inv

letní semestr 2016-17, středa, 16.45, Veselovského posluchárna

15.00 5.4. Michal Perlík: Vliv barvy na efektivitu Moerickeho pastí v kontextu rostlinné nabídky a environmentální faktorů okolí pastí, se za měřením na květomilné brouky; Markéta Machová: Vrabec domácí, vrabec polní a hrdlička zahradní v urbánním prostředí. Jaké chrakteristiky ovlivňují jejich početnost a distribuci?; Petr Kozel: Společenstva saproxylických brouků na pasekách v doubravách NP Podyjí v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese; Jana Řihánková: Revize vokalizace rypoše lysého (Heterocephalus glaber); Petr Hůla: Vliv epigenetických faktorů při indukci diapauzy hmyzu; Veronika Francová: Imunocytochemická lokalizace „hodinových“ proteinů v mozku larev octomilky Chymomyza costata; Anežka Špindlerová: Cvakavé zvuky při chůzi u turovitých (Bovidae);

Aktualizováno Středa, 29 Březen 2017 18:03
Celý článek...
 
Seminář ze zájmové zoologie PDF Tisk Email

kzlogo80

letní semestr 2016-17, 15.00, Veselovského posluchárna (B3)

5.4. referáty studentů

Aktualizováno Středa, 29 Březen 2017 18:02
Celý článek...
 
Seminář ze zájmové zoologie PDF Tisk Email

kzlogo80

zimní semestr 2016-17, středa 15.00, Veselovského posluchárna (B3)

21.12. 2016 odpadá

4.1.2017 Ondřej Simon (VUV T.G.M.): Dálková disperze bezobratlých s pomocí ptáků

prezentace ze semináře o grantové podpoře výzkumu studentů a postdoků

Aktualizováno Pondělí, 20 Únor 2017 13:08
Celý článek...
 
Seminář magisterského oboru zoologie PDF Tisk Email

kzlogo80inv

zimní semestr 2016-17, středa, 16.45, Veselovského posluchárna

4.1.2017 se uskuteční, v rámci cyklu pořádaného katedrou botaniky, 

podvečerní seminář s panem rektorem Tomášem Machulou na téma Etika a věda. 
Seminář se koná od 17:00 hod. v posluchárně C1 (budova děkanátu). Jste srdečně zváni. 
S pozdravem, Karel Prach 

6.1. 13.00-17.00 B1: konference studentů doktorských oborů zoologie a entomologie 

Zoology and entomology Ph.D. students conference

Aktualizováno Pondělí, 20 Únor 2017 13:09
Celý článek...
 
Kokomo seminars 2015/16 PDF Tisk Email

KokomoIkon

Discussion supported by pizza, from 12:00 to 13:00, Wednesday, Kokomo seminary room (bývalá akademická knihovna).

Victim / volunteer of the Week: 29. June 2016: Conor Redmont about his Ph.D. thesis: Changes in plant-herbivore networks along a gradient of succession at our montane study site in PNG

Then seminars Interrupted, next seminar supposed will be in October.

everybody welcome; https://www.facebook.com/groups/883740448389631/

Aktualizováno Čtvrtek, 30 Červen 2016 12:28
Celý článek...
 
Kokomo seminars 2016/17 PDF Tisk Email

KokomoIkon

Discussion supported by pizza, from 12:00 to 13:00, Wednesday,

Kokomo seminary room (bývalá akademická knihovna).

5.4. - Alexandra Průchová: 

everybody welcome; https://www.facebook.com/groups/883740448389631/

Aktualizováno Středa, 29 Březen 2017 18:01
Celý článek...
 
Seminář magisterského oboru zoologie PDF Tisk Email

kzlogo80inv

letní semestr 2013-14, středa, 16.45, Veselovského posluchárna

21.5. Pavel Jaška: Song and individual recognition in birds; Lukáš Vejřík: Biology of fish predators in reservoirs and post-mining lakes; Anežka Pavlíková: Late summer pollinators and their activity patterns; Anna Vlašánková: Complementarity of morpholigical traits in plant-pollinator interactions;

Aktualizováno Středa, 21 Květen 2014 21:18
Celý článek...
 
Seminář ze zájmové zoologie PDF Tisk Email

kzlogo80letní semestr 2013-14, středa 15.00, Veselovského posluchárna (B3)

16.-18.5. výjezdní etologický seminář v Mohelnu

21.5. Carl Wardhaugh: Canopy flowers as important sites for rainforest insect diversity and abundance

Aktualizováno Středa, 21 Květen 2014 21:18
Celý článek...
 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack