Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Aktuality Semináře Seminář magisterských oborů zoologie a fyziologie živočichů
Seminář magisterských oborů zoologie a fyziologie živočichů PDF Tisk Email

kzlogo80inv

letní semestr 2016-17, středa, 16.45, Veselovského posluchárna

26.4., 3.5., 10.5.: nestanoveno; 19.5. asi 10.00-16.00: konference studentů doktorských oborů zoologie a entomologie / Zoology and Entomology Ph.D. students conference

22.2. referáty studentů začínají již od 15.00 František Vejmělka; Terezie Englová; Tomáš Pěnka; Jan Kollross;

1.3. Carlo Lutz Seifert: The latitudinal gradient in Lepidoptera diversity - what are the driving factors?; Tereza Drábková: Formation and function of dietary search image in birds; Conor Redmont: Plant-herbivore food webs: Successional trends along an altitudinal gradient in Papua New Guinea;

8.3. 16.00: Lukáš Sekerka: Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Ph.D. thesis defence)

15.3. Lenka Dovičicová: Population genetic structure of the selected species of African subterranean rodents; Aslam Muhammad: Aposematism and toxicity of Coccinellidae; Meenakshi Irungbam: Phylogeographic patterns in Afro-Oriental butterflies.

22.3. Michal Rindoš: Molekulární fylogeneze a historická biogeografie lišajovitých rodu Agrius (Lepidoptera: Sphingidae); Dana Hanzalová: Fylogeneze žluťásků rodu Gonepteryx: evoluce kresby v UV spektru a geografického areálu; Sylvain Joseph Jean Delabye : Ecological and biogeographical drivers responsible for biodiversity of Afrotropical Lepidoptera;

29.3. Lucie Ambrožová: Vliv přítomnosti velkých herbivorů na brouky stepních trávníků; Vendula Gregorová: Funkce čištění srsti v kontexu sexuálního chování; Jana Dosoudilová: Explorační chování samic dvou poddruhů myši domácí;  David Strnad: Obrana kolonie u sociálních druhů rypošů;

5.4. Michal Perlík: Vliv barvy na efektivitu Moerickeho pastí v kontextu rostlinné nabídky a environmentální faktorů okolí pastí, se za měřením na květomilné brouky; Markéta Machová: Vrabec domácí, vrabec polní a hrdlička zahradní v urbánním prostředí. Jaké chrakteristiky ovlivňují jejich početnost a distribuci?; Petr Kozel: Společenstva saproxylických brouků na pasekách v doubravách NP Podyjí v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese; Jana Řihánková: Revize vokalizace rypoše lysého (Heterocephalus glaber); Petr Hůla: Vliv epigenetických faktorů při indukci diapauzy hmyzu; Veronika Francová: Imunocytochemická lokalizace „hodinových“ proteinů v mozku larev octomilky Chymomyza costata; 

15.00 12.4. Adéla Kotounová: Funkční diverzita ptáků na ostrovech Oceánie; Anežka Špindlerová: Cvakavé zvuky při chůzi u turovitých (Bovidae);

19.4. Pavlína Hájková: Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny; Jan Šural: Kritická analýza "6.masové extinkce" na příkladu recentních savců: potenciální fosilizovatelnost a rozlišitelnost ve fosilím záznamu; Dan Leština;


Aktualizováno Středa, 26 Duben 2017 20:42
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack