skip to Main Content

AOPK hledá zoologa

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky hledá zoologa, jehož úkolem bude mj. vyhodnotit stav předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách a tuto novou znalost těsněji propojit s plánováním péče a s vyhodnocením její úspěšnosti. Bude částečně koordinovat sběr dat, ale především data vyhodnocovat a výsledky dál zpracovávat pro potřeby kolegů, kteří plánují a organizují péči. Výsledky jeho práce budou mít přímý dopad do praxe v ochraně přírody. Jedná se o pracovní místa na dobu určitou do konce roku 2025, celý úvazek, pracoviště v Praze na Chodově. Deadline pro podání přihlášek je 15. května 2020.

Výběrové řízení je popsáno ZDE.

 

 

 

Back To Top