skip to Main Content

Nový druh tropické ryby pojmenovaný po zaměstnanci Katedry zoologie PřF JU

Typový exemplář Australoheros ricani. Santos de Lucena et al. 2022

Cichlidy, česky též vrubozubcovití, jsou skupinou sladkovodních ryb, obývající stojaté a tekoucí vody v tropech Starého i Nového světa. Cichlidy jsou díky svému atraktivnímu vzhledu populární mezi akvaristy (do této skupiny patří například skaláry a terčovci). Těší se se také velkému zájmu biologů, mimo jiné pro svou mimořádnou druhovou bohatost. Například v Jižní a Střední Americe žije více než 500 druhů těchto ryb. O jejich skutečné diverzitě a evoluční historii jsme se však začali více dozvídat teprve na přelomu století díky rozvoji molekulární fylogenetiky.

Nová studie, publikovaná v časopise PLoS ONE, provedla taxonomickou revizi jihoamerických cichlid rodu Australoheros, který žije v řekách jihovýchodní Brazílie, Paraguaye, Uruguaye a severovýchodní Argentiny. Fylogenetická analýza, založená na kombinaci molekulárních a morfologických dat, potvrdila existenci několika dříve popsaných druhů a také odhalila dva dosud neznáme. Jeden z nich byl popsán pod jménem Australoheros ricani, na počest Oldřicha Říčana, zaměstnance Katedry zoologie PřF JU. Oldřich Říčan před více než 15 lety rod Australoheros vědecky popsal a jako první odhalil jeho diverzitu a fylogenetické vztahy.

Tato práce zaplňuje mezery v našich znalostech diverzity rodu Australoheros, zejména ve východní části jeho areálu, při pobřeží Atlantského oceánu.

Santos de Lucena, C. A., Kullander, S., Norén, M., & Calegari, B. (2022). Conjectures and refutations: Species diversity and phylogeny of Australoheros from coastal rivers of southern South America (Teleostei: Cichlidae)PLoS ONE17(12), e0261027.

Back To Top