skip to Main Content

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v LS 2016/2017

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v letním semestru 2016/2017.

Back To Top