skip to Main Content

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v ZS 2019/20

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v zimním semestru 2019/2020.

Back To Top