skip to Main Content

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v LS 2017/2018

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v letním semestru 2017/2018.

Back To Top