skip to Main Content

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v ZS 2018/2019

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v zimním semestru 2018/2019.

Back To Top