skip to Main Content

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v ZS 2023/2024

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v zimním semestru 2023/2024.

Back To Top