Menu

Bc. studenti

Veronika Anděrová
Školitel: RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Cvakavé zvuky při chůzi u jelenovitých (Cervidae)

Eliška Bernasová
Školitel: Mgr. Ema Hrouzková, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Reakce hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) na heterospecifické alarmní volání

Anežka Boříková
Školitel: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Vývoj motorických schopností hraboše polního

Martin Brožák
Školitel: Mgr. Ondřej Mottl

Téma bakalářské práce: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného lesa

Jana Dosoudilová
Školitel: RNDr. Barbora Vošlajerová , Ph.D.

Téma bakalářské práce: Explorační chování samic dvou poddruhů myši domácí

Vanda Frnková
Školitel: doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujutquina z východního úpatí And

Pavlína Hájková
Školitel: RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny

Jana Hodanová
Školitel: RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, Ips duplicatus (Sahlberg.), (Coleoptera; Scolytinae)

Son Chung
Školitel: Mgr. Lukáš Vejřík

Téma bakalářské práce: Vliv sumce velkého (Sirulus glanis) na ichtyocenózu oligotrofních jezer podle analýz žaludků a stabilních izotopů neinvazními metodami.

Jan Ježek
Školitel: doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania, Cryptoheros, Hypsophrys, Neeotroplus, Panamius) a jeho evoluční, ekologické a etologické interpretace.

Zdeněk Kofránek
Školitel: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Téma bakalářské práce: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

Adéla Kotounová
Školitel: Mgr. Katerina Sam, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Funkční diverzita ptačích společenstev na ostrovech Oceánie

Martin Liška
Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na vybraných tocích Tachovska

Nikola Pecková
Supervisor:
 RNDr. Štěpánka Říčanová, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Heterotermie savců