skip to Main Content

Bc. studenti

Karolina Bodláková
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Téma bakalářské práce: Úloha adipokinetického hormonu v kontrole trávících procesů u hmyzu

Anežka Boříková
Školitel: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Vývoj motorických schopností hraboše polního

Martin Borovička
Školitel:
RNDr. Petr Veselý Ph.D.

Téma bakalářské práce: Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus)

Son Chung
Školitel: Mgr. Lukáš Vejřík

Téma bakalářské práce: Vliv sumce velkého (Sirulus glanis) na ichtyocenózu oligotrofních jezer podle analýz žaludků a stabilních izotopů neinvazními metodami.

Kryštof Korejs
Školitel:
Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Habitatové preference ptáků severočeských výsypek v různém stádiu sukcese

Jan Lenc
Školitel:
 Mgr. Markéta Tahadlová (Garant: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.)

Téma bakalářské práce: Potravní preference mravenců v lesním podrostu a korunách stromů v temperátních lesích

Šárka Panáčková
Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Růstové parametry andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) v zájmovém chovu

Magdalena Pilařová
Školitel:
Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Variabilita složení potravy kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a krahujce obecného (Accipiter nisus) v západní Palearktidě

Veronika Řehová
Školitel: Mgr. Anna Mrázová (Garant: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.)
Téma magisterské práce: Atraktivita dubu letního (Quercus robur) manipulovaného metyl jasmonátem pro predátory býložravého hmyzu

Kristýna Švehlová
Školitel: RNDr. Pavel Duda, Ph.D.
Téma bakalářské práce: Porod a s ním spojené praktiky v mezikulturní perspektivě: vliv sociální organizace, ekologie, demografie a kulturního přenosu

Andrea Tomešová
Školitel:
Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov v závislosti na potravní specializaci

Alžběta Truhlářová
Školitel:
RNDr. Petr Veselý Ph.D.

Téma bakalářské práce: Reakce pěvců na kukačku obecnou (Cuculus canorus)

Jan Špička
Školitel:
RNDr. Petr Veselý Ph.D.

Téma bakalářské práce: Antipredační chování krkavcovitých – vliv kognitivních schopností a sociálního uspořádání

Rafael Zeljkovic
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Téma bakalářské práce: Role of adipokinetic hormones in modulation of digestive enzyme activity under stress elicited by entomopathogenic organisms 

Back To Top