skip to Main Content

Bc. studenti

Eliška Bernasová
Školitel: Mgr. Ema Hrouzková, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Reakce hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) na heterospecifické alarmní volání

Karolina Bodláková
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Téma bakalářské práce: Úloha adipokinetického hormonu v kontrole trávících procesů u hmyzu

Anežka Boříková
Školitel: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Vývoj motorických schopností hraboše polního

Martin Brožák
Školitel: Mgr. Ondřej Mottl

Téma bakalářské práce: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného lesa

Marika Davídková
Školitel: RNDr. Petr Veselý Ph.D.
Téma bakalářské práce: Reakce krkavce velkého (Corvus corax) na heterospecifické varovné hlasy

Jana Dosoudilová
Školitel: RNDr. Barbora Vošlajerová , Ph.D.

Téma bakalářské práce: Explorační chování samic dvou poddruhů myši domácí

Karel Duchoň
Školitel: RNDr. Petr Veselý Ph.D.
Téma bakalářské práce: Fyziologické reakce ptáků na stres

Vanda Frnková
Školitel: doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And

Pavlína Hájková
Školitel: RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny

Son Chung
Školitel: Mgr. Lukáš Vejřík

Téma bakalářské práce: Vliv sumce velkého (Sirulus glanis) na ichtyocenózu oligotrofních jezer podle analýz žaludků a stabilních izotopů neinvazními metodami.

Jan Ježek
Školitel: doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania, Cryptoheros, Hypsophrys, Neeotroplus, Panamius) a jeho evoluční, ekologické a etologické interpretace

Zdeněk Kofránek
Školitel: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Téma bakalářské práce: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

Adéla Kotounová
Školitel: Mgr. Katerina Sam, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Funkční diverzita ptačích společenstev na ostrovech Oceánie

Martin Liška
Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na vybraných tocích Tachovska

Ivana Maršíková
Školitel: Mgr. Michaela Másílková
Téma bakalářské práce: Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých

Šárka Panáčková
Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Téma bakalářské práce: Růstové parametry andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) v zájmovém chovu

Kristýna Švehlová
Školitel: RNDr. Pavel Duda, Ph.D.
Téma bakalářské práce: Porod a s ním spojené praktiky v kross-kulturní perspektivě: vliv sociální organizace, ekologie, demografie a kulturního přenosu

Jakub Vávra
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Téma bakalářské práce: : Změny v produkci adipokinetických hormonů v různých částech CNS po působení stresových faktorů 

Rafael Zeljkovic
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Téma bakalářské práce: Role of adipokinetic hormones in modulation of digestive enzyme activity under stress elicited by entomopathogenic organisms 

Back To Top