skip to Main Content

Co je hnacím motorem speciace izraelských slepců?

U izraelského slepce Spalax galili se traduje, že v místě ostrého přechodu dvou půdních typů dochází k jeho sympatrické speciaci, spočívající v přizpůsobení se rozdílným ekologickým podmínkám. Tým Radima Šumbery, konkrétně Jan Šklíba, si však všiml, že rozdíly v chování mezi dvěma sousedními, avšak geneticky odlišnými populacemi slepců žijícími v odlišných půdách vysvětluje mnohem lépe populační hustota nežli ekologické parametry prostředí. Genetická odlišnost těchto populací tak může být důsledkem „density-dependentní“ selekce, což podstatně mění zažitou představu o tom, jak by jejich sympatrická speciace mohla probíhat.

Šklíba, J., Lövy, M., Koeppen, S. C., Pleštilová, L., Vitámvás, M., Nevo, E., & Šumbera, R. (2015). Activity of free‐living subterranean blind mole rats Spalax galili (Rodentia: Spalacidae) in an area of supposed sympatric speciation. Biological Journal of the Linnean Societyhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bij.12741/pdf

Back To Top