skip to Main Content

Co nám o mamutí stepi řekli mamuti?

O poměrech v glaciální tundro-stepi, nazývané podle jejího nejnápadnějšího obyvatele jako mamutí step, se dovídáme z řady přímých či nepřímých dokladů. Jan Robovský z Katedry zoologie PřF JU se spolu s brněnskými kolegy pokusil o rekonstrukci poměrů pomocí podobností fytocenologických snímků napříč Sibiří a obsahu trávích traktů z mršin pleistocénních býložravců, které se vzácně uchovaly v permafrostu. Celkem využili vice než dvě desítky těchto zvířat – 14 mamutů, čtyři srstnaté nosorožce a bizony, dva koně, jednoho nosorožce rodu Stephanorhinus a soba. Výsledky ukázaly, že se zvířata se s velkou pravděpodobností pásla ve vlhčích biotopech, v krajině s tundrou, světlou tajgou a rašeliništi, nikoliv v suché stepi. Tato preference byla konzistentní v čase a patrně byla typickou pro severní Sibiř a Beringii. Jaká situace byla v jižnějších oblastech palearktidy nevíme, protože odtud nejsou uchované zmrzlé kadávery velkých kopytníků.

Axmanová, I., Robovský, J., Tichý, L., Danihelka, J., Troeva, E., & Protopopov A., (2019). Habitats of Pleistocene megaherbivores reconstructed from the frozen fauna remains. Ecography 42: 1-11, 10.1111/ecog.04940

Back To Top