skip to Main Content

Department of zoology seminar

7. 11. 2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna)

Guest seminar (14:30-16:00):

Lukáš Kratochvíl (Katedra ekologie PřF UK):
„Pohlavní rozdíly obratlovců: o malých samcích, marnivých samicích a testosteronu“
Poster for download

Student seminar (16:15-17:45):

Kateřina Šandlová: Analýza sociálních interakcí koňovitých (Equidae) a jejich behaviorálního kontextu se zaměřením na interakce hřebec-hříbě
Michal Rindoš : Molekulární fylogeneze a biogeografie podčeledi Lymantriinae (Lepidoptera: Erebidae)
Tomáš Jehlík: Dlouhověkost sociálního hmyzu s ohledem na aktivitu telomerázy

Back To Top