skip to Main Content

Department of zoology seminar

24. 4. 2019, lecture room B3 (Veselovského posluchárna)

Student seminar (13:15-14:45):

Zuzana Vavrušková: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzí u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách
Markéta Vrchotová: Vliv periodických změn teploty na cirkadiánní hodiny hmyzu
Lucie Ambrožová: Vliv pastvy velkých herbivorů na společenstva koprofilních brouků
Eliška Bernasová: Vliv prostředí na fyzikální parametry vokalizace u hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) – fosoriálního zástupce čeledi Spalacidae

Guest seminar (15:00-16:30):

Ondřej Sedláček (PřF UK): Reintrodukce – zbytečná zábava nebo legitimní nástroj v ochraně přírody?

Back To Top