skip to Main Content

Department of zoology seminar

15. 5. 2019, lecture room B3 (Veselovského posluchárna)

Student seminar (13:15-14:45):

Martin Borovička: Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus)
Jan Lenc: Potravní preference mravenců v lesním podrostu a korunách stromů v temperátních lesích
Jan Kadlec: Změny krajinného krytu v NP Podyjí a výskyt světlomilných organismů
Klára Valentová: Relationship between personality and social network characteristics
Jan Walter: Fylogeneze a fylogeografie modrásků podtribu Everina

Guest seminar (15:00-16:30):

Tereza Švejcarová (Fakulta životního prostředí ČZU v Praze): Jak umlčet loskutáka? Nelegální obchod s divokými zvířaty v Indonésii

Back To Top