skip to Main Content

Department of zoology seminar

27. 11. 2019, lecture room B3 (Veselovského posluchárna)

Student seminar (14:00-15:30):

Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli

Guest seminar (15:45-17:15):

Karel Kleisner (PřF UK): Jak se dostat do formy: Eko-psycho-morfologie biologických tvarů a problémy s obličejem

Back To Top