skip to Main Content

Department of Zoology seminar

7.3.2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna)

Student seminar (13:15-14:45):

Petr Kozel: Multitrophic interactions in dead wood (bude referovat česky)
Michal Perlík: Congruence of biodiversity patterns between woodland associated Hymenoptera and saproxylic Coleoptera (bude referovat česky)
Tomáš Zítek: Ekologie, kompetice a potravní vztahy ve společenstvech koprofilního hmyzu

Guest seminar (15:00-16:30):

Antonín Macháč (CTS):
“Neudržitelné dogma o nepředvídatelnosti evoluce”
Plakát ke stažení

Back To Top