skip to Main Content

Department of Zoology seminar

14.3.2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna)

Student seminar:
Jana Hodanová: Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, Ips duplicatus, (Sahlberg.), (Coleoptera; Scolytinae)

Lucie Ambrožová: Vliv pastvy velkých herbivorů na společenstva brouků stepních trávníků

Guest seminar:
Ondřej Kott (Zoo Tábor):
“Co je a co není zoo: pozitivní a negativní trendy v chovu exotických zvířat”
Plakát ke stažení

Back To Top