Menu

Diploma theses offered

Evoluce A Fylogeneze Lidoopů A člověka

Evoluce a fylogeneze lidoopů a člověka

Bakalářské, Magisterské

Témata bakalářských a magisterských prací vztahující se k evoluci a fylogenezi lidoopů a člověka: Systematická revize…

Více informací...
Hmyzí Stresové Hormony

Hmyzí stresové hormony

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Laboratoř Fyziologie hmyzu Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR hledá studenty PřF JU. Zabýváme se…

Více informací...
Ekofyziologie Zimního Spánku Hmyzu

Ekofyziologie zimního spánku hmyzu

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Laboratoř diapauzy hmyzu na Entomologickém ústavu Biologického centra AVČR přijímá motivované studenty Přírodovědecké fakulty JU.…

Více informací...
Ekologie A Evoluce Sociálního Hmyzu

Ekologie a evoluce sociálního hmyzu

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Laboratoř ekologie a evoluce sociálního hmyzu na Entomologickém ústavu hledá motivované studenty, kteří mají zájem…

Více informací...
Ekologie A Biogeografie Motýlů

Ekologie a biogeografie motýlů

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Témata bakalářských a magisterských a dizertačních prací vztahující se k  Ekologii a biogeografii motýlů: Ekologické projekty:…

Více informací...
Ekologie Hmyzu V Lesních Ekosystémech

Ekologie hmyzu v lesních ekosystémech

Bakalářské, Magisterské

Laboratoř ekologie lesa na Entomologickém ústavu hledá motivované studenty, kteří mají zájem dozvědět se něco…

Více informací...
Ekologie A Etologie Ptáků

Ekologie a etologie ptáků

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Nabídka bakalářských, diplomových a dizertačních prací vztahujících se k terénní ornitologie: Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.…

Více informací...
Ekologie A Etologie Ptáků

Ekologie a etologie ptáků

Bakalářské, Magisterské

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací vztahující se k ekologii a etologii ptáků: Ekologie ptáků lidských…

Více informací...