Menu

Diploma theses offered

Ekologie A Evoluce Sociálního Hmyzu

Ekologie a evoluce sociálního hmyzu

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Laboratoř ekologie a evoluce sociálního hmyzu na Entomologickém ústavu hledá motivované studenty, kteří mají zájem…

Více informací...
Ekologie A Biogeografie Motýlů

Ekologie a biogeografie motýlů

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Témata bakalářských a magisterských a dizertačních prací vztahující se k  Ekologii a biogeografii motýlů: Ekologické projekty:…

Více informací...
Ekologie Hmyzu V Lesních Ekosystémech

Ekologie hmyzu v lesních ekosystémech

Bakalářské, Magisterské

Laboratoř ekologie lesa na Entomologickém ústavu hledá motivované studenty, kteří mají zájem dozvědět se něco…

Více informací...
Terénní Ornitologie

Terénní ornitologie

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Nabídka bakalářských, diplomových a dizertačních prací vztahujících se k terénní ornitologie: Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.…

Více informací...
Ekologie A Etologie Ptáků

Ekologie a etologie ptáků

Bakalářské, Magisterské

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací vztahující se k ekologii a etologii ptáků: Ekologie ptáků lidských…

Více informací...
Datování Klíčových Událostí V Evoluci Moderního člověka

Datování klíčových událostí v evoluci moderního člověka

Bakalářské, Magisterské

Téma: Datování klíčových událostí v evoluci moderního člověka: srovnání molekulárního datování a archeologického záznamu Školitel: RNDr. Pavel Duda,…

Více informací...