skip to Main Content

Diploma theses offered

Původ křečíků z centrální Asie

Bakalářské, Magisterské

Nabídka tématu bakalářská nebo magisterské diplomové prací vztahujícího se k fylogeografii asijských savců.  

Více informací...

Etologie primátů a člověka

Bakalářské, Magisterské

Nabídka témat bakalářských a magisterských diplomových prací vztahujících se k etologii primátů a člověka.

Více informací...

Evoluce a fylogeneze lidoopů a člověka

Bakalářské, Magisterské

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací vztahující se k evoluci a fylogenezi lidoopů a člověka: Systematická…

Více informací...

Morfologie sluchového aparátu u podzemních hlodavců

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

1) Podzemní chodby mají specifické akustické podmínky, kterým musí tamní obyvatelé přizpůsobit své sluchové schopnosti,…

Více informací...

Vokalizace a seismická komunikace slepců

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Seismická komunikace slepců Seismická komunikace (na rozdíl od zvukové je vlnění přenášeno  pevným  substrátem) je…

Více informací...

Smyslová ekologie slepců

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Smyslová ekologie slepců I – bakalářská práce Podzemní savci jsou na rozdíl od svých nadzemních…

Více informací...

Termální biologie fosoriálních hlodavců

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Analýza charakteristik srsti rypoše napříč výškovým gradientem Rypoš stříbřitý je podzemní hlodavec obývající východní tropickou…

Více informací...

Prostorová dynamika krtka obecného

Bakalářské, Magisterské

Přestože krtek obecný patří mezi naše nejběžnější hmyzožravce, jedná se o překvapivě málo studovaného podzemního…

Více informací...
Back To Top