skip to Main Content

Diverzita a evoluce středoamerických cichlid

Publikovaná monografie reviduje systém nejrozmanitější skupiny neotropickych cichlid. Monografie popisuje devět nových rodů na základě fylogenomických analýz a analýz ekomorfologických znaků a podává celkový přehled rodové i druhové diverzity skupiny, její morfologie, ekologie, etologie, rozmnožování, evoluce a biogeografie.
Rican, O., Pialek, L., Dragova, K., & Novak, J. (2016). Diversity and evolution of the Middle American cichlid fishes (Teleostei: Cichlidae) with revised classification. Vertebrate Zoology, 66(1), 3-102. http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz66-1/01_vertebrate_zoology_66-1_rican_1-102.pdf
Back To Top