skip to Main Content

Diverzita etiopských hlodavců a jejich rozšíření

Etiopie a představitelé její rozmanité hlodavčí fauny © Radim Šumbera

V Etiopii se vyskytuje více než 100 druhů hlodavců. Necelou polovinu z nich přestavují endemické druhy Etiopské vysočiny. Radim Šumbera z Katedry zoologie PřF JU v Českých Budějovicích a jeho kolegové sestavili aktualizovaný seznam etiopských hlodavců, doplněný o nové, často nepublikované výsledky, většinou pocházející z molekulárně-genetických studií, prováděných ve spolupráci s vědci z Katedry botaniky a zoologie PřF MUNI. Informace o každém druhu jsou doplněny mapou rozšíření. Úctyhodných 104 druhů spadá do 40 rodů a 10 čeledí. Oproti předcházejícím seznamům publikovaným před čtvrt stoletím obsahuje nový seznam více než 40 nových druhů, které ovšem vyžadují formální popis. Nejvíce druhů se vyskytuje na vysočině (43 druhů = 41.3 %) a v Somálsko-Masajské (27) a Súdánské (13) savaně. Nová studie tak potvrzuje vysokou diverzitu etiopské fauny a mohla by se v budoucnu stát podkladem pro její ochranu.

Bryja, J., Meheretu, Y., Šumbera, R., & Lavrenchenko, L. A. (2019). Annotated checklist, taxonomy and distribution of rodents in Ethiopia. Folia Zoologica68(3), 117-213.

 

Back To Top