skip to Main Content

Etiopská vysočina je kolébkou hlodounů

Hlodoun velký (Tachyoryctes macrocephalus) a hlodoun východoafrický (Tachyoryctes splendens). Molecular Phylogenetics and Evolution, https://doi.org/10.1016/j.ympev.2018.04.003

Hlodouni rodu Tachyoryctes jsou podzemní hlodavci, kteří obývají otevřená vlhká místa vyšších poloh ve východní Africe. Náleží do čeledi s příznačným názvem slepcovití a žijí většinu času pod zemí, ve složitých systémech tunelů a nor. Tam také hledají svoji potravu, což jsou obvykle rozmanité hlízy a kořeny rostliny. Rod Tachyoryctes je taxonomicky složitý. Někteří odborníci v něm rozlišují dva druhy, jiní více než deset druhů hlodounů.

Radim Šumbera z Katedry zoologie PřF JU v Českých Budějovicích vedl tým specialistů, kteří detailně zanalyzovali genetickou diverzitu hlodounů. Studovali genetické vzorky z celkem 41 lokalit, které představovaly většinu areálu hlodounů rodu Tachyoryctes. Při svých analýzách použili 2 mitochondriální a 3 jaderné geny, s jejichž pomocí určovali fylogenetické vztahy mezi jednotlivými populacemi.

Genetické analýzy odhalily šest hlavních genetických linií, které by mohly představovat jednotlivé druhy hlodounů. Vzájemné postavení těchto linií není příliš jasné, kvůli rychlé evoluci ve svrchním pliocénu a spodním pleistocénu. Evoluční změny byly tehdy zřejmě odstartovány rychlým a opakovaným střídáním extrémně suchého a naopak vlhkého klimatu. Oproti původním očekáváním jsou nejvíce geneticky variabilní hlodouni v Etiopské vysočině, kde nejspíš proběhla zásadní část evoluce hlodounů. Všichni hlodouni mimo Etiopii náležejí k jediné a nedávno vzniklé vývojové linii. Autoři studie se rovněž zabývali tím, jak je rozšíření hlodounů ovlivněno konkurencí s africkými rypoši. Dospěli k závěru, že si navzájem příliš nekonkurují, a že jejich odlišné rozšíření je dáno specializací na odlišné typy podzemního prostředí.

Šumbera, R., Krásová, J., Lavrenchenko, L. A., Mengistu, S., Bekele, A., Mikula, O., & Bryja, J. (2018). Ethiopian highlands as a cradle of the African fossorial root-rats (genus Tachyoryctes), the genetic evidence. Molecular phylogenetics and evolution, 126, 105-115.

Back To Top