skip to Main Content

Falešné housenky odhalily místa, kde jim hrozí největší predace

Falešná housenka v národním parku Kibale v Ugandě © Tapani Hopkins

Je dobře známo, že tropické oblasti v blízkosti rovníku mají mnohem více druhů než oblasti blíže pólům. Publikace prestižním časopise v Science řeší otázku toho, jestli i vzájemné vazby mezi živočišnými druhy jsou směrem k rovníku silnější.

Nová studie, které se účastnili i zaměstnanci Entomologického Ústavu Biologického Centra AV ČR říká že ano, a odhaluje globální trend predace na býložravém hmyzu. Závěry této studie byly dosaženy s pozoruhodně jednoduchými materiály. Za účelem měření míry predace vědci přilepili na vegetaci tisíce housenek vyrobených z dětské plastelíny. Lepili je na rostliny na lokalitách rozptýlených po celém světě, podél 11,635 km dlouhého gradientu od Artického kruhu po jižní Austrálii. Poté  nechali tyto „falešné housenky“ vystaveny útokům predátorů, a několikrát je navštívili, aby případné útoky zkontrolovali a zaznamenali. Z dostupných dat zjistili, že housenka žijící poblíž pólu má jen osminovou šanci na napadení predátorem v porovnání s housenkou na rovníku. Zajímavé bylo, že vzorek nebyl jen zrcadlený na obou stranách rovníku, ale také se objevoval podél gradientu nadmořské výšky. Preciznost provedení, konzistence a standardizace metod byly klíčovým aspektem k tomu, aby byly údaje srovnatelné.

S ohledem na globální rozsah projektu se na projektu podílelo  na 40 vědců, kteří pracovali na 31 studijních plochách. Kateřina Sam iniciovala účast „českého“ týmu díky své předešlé zkušenosti s falešnými housenkami a účasti na metodologickém plánování projektu. Sama pak prováděla pokusy na Chodsku, v Brisbane, a s pomocí jejího asistenta Bonnyho Koane i na Papui-Nové Guinei. Dalšími spolupracovníky, kteří se do projektu zapojili byli Vojtěch Novotný a Yves Basset.

Roslin, T., Hardwick, B., Novotny, V., Petry, W. K., Andrew, N. R., Asmus, A., … & Cameron, E. K. (2017). Higher predation risk for insect prey at low latitudes and elevations. Science, 356(6339), 742-744. http://science.sciencemag.org/content/356/6339/742

Back To Top