skip to Main Content

Zajímavý případ samičí infanticidy u jelena bělohubého

Mládě jelena bělohubého v ústecké zoo © Jan Robovský

Povaha infanticidy, tedy zabíjení mláďat svého vlastního druhu, může být různá. V řadě případů přináší nějaké výhody pro infanticidní jedince, jindy může jít ale i o neadaptivní chování. Mohou se jí dopouštět  samci nebo samice, buď příbuzní zabíjeného mláděte, nebo naopak nepříbuzní. Taktéž platí, že u některých druhů je běžnou a de facto očekávatelnou součástí behaviorálního repertoáru, u jiných druhů je vzácná, přičemž vzácnost může být biologickou realitou nebo jen důsledek nedostatečného zdokumentování jejího výskytu. V případě jelenovitých byla popsána pouze jednou, kdy nový dominantní jelen zabil několik mláďat po příchodu do skupiny chované v lidské péči. Jan Robovský z Katedry zoologie PřF JU spolu s několika kolegy z českých zoologických zahrad a muzeí popsal a zhodnotil dosud nevídaný případ infanticidy u jelena bělohubého (Cervus albirostris), který se udál v Zoo Ústí nad Labem. Šlo o zabití samičky krátce po porodu dvěma samicemi, z nichž ani jedna nebyla matkou mláděte, nicméně všechna zvířata si byla příbuzná. Motivaci tohoto cíleného útoku neznáme, může jít o neadaptivní reakci na kombinaci nějakých negativních faktorů v ústecké zoo. Útokem by se ale mohly útočící samice vyvarovat riziku adopce nebo kradení mléka ze strany tohoto mláděte, též by si teoreticky mohly zajistit lepší přísun ke zdrojům pro svá mláďata v příštím roce. Taktéž mohlo jít důsledek soupeření o hierarchickou pozici, navíc s prvky protěžování příbuzných jedinců.

Král, P., Bukovský, J., Pluháček, J., Voldřichová, M., & Robovský, J. (2019). A case of female-perpetrated infanticide in captive white-lipped deer (Cervus albirostris)Journal of Ethology, 1-6.

Back To Top