skip to Main Content

Jak klima a geografické bariéry formovaly areál africké krysy Aethomys chrysophilus?

Aethomys chrysophilus © T. P. Jackson

Krysa Aethomys chrysophilus, anglicky red rock rat nebo red veld rat, je běžně rozšířeným hlodavcem Afriky na jih a východ od Konžké pánve. Její areál ale není jasně vymezený, protože na jihu žijí velmi podobné krysy tohoto rodu. Centrum výskytu krysy Aethomys chrysophilus je přitom Zambezijský bioregion, tedy především Zambie a sousední země. Tyto krysy zde náležejí k nejběžnějším hlodavcům v suchém prostředí.

Vladimír Mazoch a Radim Šumbera z  z Katedry zoologie PřF JU se svými kolegy v rámci rozsáhlého výzkumu afrických hlodavců zpracovali fylogeografickou analýzu struktury populací Aethomys chrysophilus a odvodili její historii pomocí časově kalibrované fylogeneze krys rodu Aethomys. Z fylogeneze založené na genu pro mitochondriální cytochrom b určili celkem sedm linií, jejichž výskyt se nepřekrývá. Některé z těchto linií byly odděleny geografickými událostmi, jako bylo vytvoření říčního systému Zambezi-Kafue, riftu Rukwa a pohoří Východní horský oblouk.

Jedna z linií zahrnutých v rámci populací druhu Aethomys chrysophilus na základě sekvencí dvou jaderných genů odpovídá dříve popsanému samostatnému druhu Aethomys ineptus. Celý komplex populací krys Aethomys chrysophilus je podle autorů studie starý asi 1,3 milionu let, přičemž linie odpovídající druhu Aethomys ineptus vznikla asi před 0,7 milionem let. Morfologická analýza lebek těchto krys z celé oblasti výskytu ukázala, že populace označované jako Aethomys ineptus se ve skutečnosti nijak neliší od ostatních populací.

Mazoch, V., Mikula, O., Bryja, J., Konvičková, H., Russo, I. R., Verheyen, E., & Šumbera, R. (2018). Phylogeography of a widespread sub-Saharan murid rodent Aethomys chrysophilus: the role of geographic barriers and paleoclimate in the Zambezian bioregion. Mammalia.

Back To Top