skip to Main Content

Jak postup při obnově krajiny po těžbě ovlivňuje čolky?

© Wikimedia Commons

Místa po bývalé těžbě často hrají roli cenných útočišť pro řadu sladkovodních organismů, včetně obojživelníků. Bývají tam totiž jezírka a nádrže různých velikostí, mnohdy velmi chudé na živiny. Právě nadměrné množství živin ve vodě přitom bývá hlavní příčinou poklesu biodiverzity ve sladkovodním prostředí. Využitelnost míst po těžbě pro ochranu biodiverzity se ale úzce odvíjí od zvolené metody obnovy krajiny. Ve střední Evropě i jinde ve světě to jsou především finančně poměrně nákladné technické rekultivace a pak také spontánně probíhající vývoj, kdy se krajina v podstatě ponechá svému osudu. V mnoha případech víme, že spontánní obnova je pro obnovu krajiny mnohem efektivnější, u sladkovodních prostředí k tomu zatím scházejí informace.

Vojtěch Kolář z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho kolegové se proto rozhodli porovnat vliv technických rekultivací a spontánní obnovy, společně s jejich kombinací, na populace dvou druhů čolků – čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a čolka velkého (Triturus cristatus). Výzkum probíhal na výsypkách hnědouhelných dolů v západních Čechách a jejich okolí. Vědci sledovali výskyt čolků na 29 jezírcích celkem pěti různých výsypek a také na 10 rybnících v okolní zemědělské krajině. Pochytali přitom 52 čolků obecných a 138 čolků velkých.

V okolních rybnících chytili pouhé 2 čolky obecné, což svědčí o tom, že výsypky jsou skutečně velmi zajímavé a důležité pro ochranu těchto ohrožených obojživelníků. Zároveň se ukázalo, že čolci se vyhýbají uměle vytvořeným vodním nádržím a naopak preferují spontánně vzniklé vodní plochy, ať už v místech celkově ponechaných spontánnímu vývoji anebo při technických rekultivacích. Výsledky studie tím pádem dokládají, že i když v krajině stále převažují technické rekultivace výsypek, pro obojživelníky jsou nevhodné, pokud na rekultivovaném území alespoň nedochází ke spontánnímu vzniku vodních ploch.

Kolář, V., Tichanek, F., & Tropek, R. (2017). Effect of different restoration approaches on two species of newts (Amphibia: Caudata) in Central European lignite spoil heaps. Ecological Engineering, 99, 310-315. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857416306656

Back To Top