skip to Main Content

Jak ptáci rozpoznávají predátory

Právě vychází nová kniha Romana Fuchse, Petra Veselého a Jany Nácarové Predator Recognition in Birds: The Use of Key Features.

Kniha popisuje, jak ptáci rozpoznávají své predátory a nastiňuje budoucí vývoj této oblasti výzkumu. Zvláštní důraz je v knize kladen na roli klíčových znaků, které ptákům umožňují rozpoznat a kategorizovat potenciální predátory. První část knihy popisuje mechanismy rozpoznávání predátorů, které odhalily klasické etologické studie netrénovaných ptáků. Druhá část představuje nové poznatky o kognitivních schopnostech ptáků, popsané na základě výzkumu trénovaných domácích holubů.

Knihu vydává nakladatelství Springer International Publishing.

Back To Top