skip to Main Content

Jak se rypoši zbavují přebytečného tepla

Rypoš obří (Fukomys mechowi)

Rypoši žijí v rozsáhlých systémech podzemních chodeb, které si sami vyhrabávají. Při takovéto extrémně náročné fyzické aktivitě vzniká velké množství tepla, kterého se potřebují efektivně zbavovat, aby se vyhnuli přehřátí. V teplém a vlhkém prostředí podzemních chodeb je vyzařování tepla do okolí takřka nemožné, zvlášť pro drobné hlodavce s kompaktní stavbou těla. Předchozí studie pomocí termovizní kamery ukázala, že rypoši se nadbytečného tepla zbavují pomocí řidčeji osrstěné oblasti břicha, tzv. termálního okna.

Ostatní druhy savců používají k termoregulaci kromě změn v hustotě srsti také různou tloušťku tukové vrstvy nebo mají cévy v některých částech těla uspořádané tak, aby sloužily jako tepelný výměník.

Výzkumníci z Katedry zoologie PřF JU v Českých Budějovicích a jejich kolegové studovali kůži rypoše obřího, aby zjistili, zda se v oblasti termálního okna nachází více cév nebo slabší či méně zapojená tuková vrstva než na zbytku těla. To by usnadňovalo výměnu tepla s okolím. Ukázalo se, že rypoš obří má nepatrně méně spojitou tukovou vrstvu a o trochu hustší síť cév v kůži na břiše než na zádech. Rozdíly jsou ale opravdu malé a ve srovnání s několikanásobným rozdílem v hustotě srsti je zřejmé, že usnadnění výměny tepla v oblasti termálního okna způsobuje právě hustota srsti a nikoliv stavba kůže.

Pleštilová, L., Okrouhlík, J., Burda, H., Sehadová, H., Valesky, E.M., Šumbera, R. (2020). Functional histology of the skin in the subterranean African giant mole-rat: thermal windows are determined solely by pelage characteristics. PeerJ 8:e8883.

Back To Top