skip to Main Content

Jak si slunéčka poradí se mšicemi na paprikách?

Slunéčko (Propylea quatuordecimpunctata) požírá mšici. © Scott Bauer, CC0

Při pěstování paprik se proti rozmanitým škůdcům běžně využívá biologická kontrola. Biologický boj je v dnešní době u paprik účinný proti většině škůdců, problematické ale stále zůstávají mšice a třásněnky. Platí to zejména v případě ekologického zemědělství, které nespoléhá na průmyslová hnojiva nebo syntetické pesticidy. Jedním z nejběžnějších a nejvíce nebezpečných škůdců paprik je přitom polyfágní mšice broskvoňová (Myzus persicae), která je schopná sát na mnoha druzích dřevin i bylin, včetně řady významných plodin.

Oldřich Nedvěd z Katedry zoologie PřF JU a Biologického centra AV ČR se podílel na mezinárodním výzkumu, při němž badatelé porovnávali úspěšnost tří druhů slunéček v požírání mšic broskvoňových na paprikách. Do své studie přitom zahrnuli slunéčko dvoutečné (Adalia bipunctata), slunéčko pestré (Hippodamia variegata) a huňáčka (Scymnus interruptus).

Když vědci slunéčkům nabídli denně 150 mšic v laboratorních podmínkách, největším jedlíkem bylo slunéčko dvoutečné, jehož dospělci v průměru spořádají 122,7 mšice za 24 hodin. Slunéčka pestrá jich zvládnou 87,7 a huňáčci 27,3. Experimenty ve skleníku ukázaly, že slunéčka dvoutečná snědí všech 150 mšic za dva dny. Slunéčka pestrá a huňáčci sice nejprve sníží počet mšic na paprikách, ale celou populaci mšic nezlikvidují. Pokud na rostlinách nejsou žádné mšice, tak na nich slunéčka dvoutečná zůstávají, ale nekladou na ně žádná vajíčka. Oproti tomu slunéček pestrých a huňáčků tam zůstane jenom málo, ale zase na rostliny bez mšic nakladou vajíčka. Autoři dospěli k závěru, že pro okamžitý zásah proti mšicím na paprikách jsou nejvíce vhodná slunéčka dvoutečná. I slunéčka pestrá a huňáčci však mají v boji proti mšicím jistý potenciál a zaslouží si další výzkum.

Beltrà, A., Wäckers, F. L., Nedvěd, O., & Pekas, A. (2018). Predation rate and performance of three ladybirds against the green peach aphid Myzus persicae in sweet pepper. Entomologia Experimentalis et Applicata.

Back To Top