skip to Main Content

Jak ťuhýci obecní rozpoznávají predátora u hnízda

Atrapa poštolky se zaměnitelnými částmi těla použitá v experimentu © Nela Nováková

Přestože je schopnost rozpoznávání objektů pro volně žijící zvířata velmi důležitá, byla dosud jen zřídka zkoumána. Existují dvě základní teorie rozpoznávání. Podle první teorie jsou objekty rozpoznávány na základě prosté přítomnosti klíčových znaků, jako například zobák nebo oko (particulate feature theory). Podle druhé pouhá přítomnost těchto znaků nestačí a roli hraje i jejich prostorové uspořádání (recognition by components).

Nela Nováková, Petr Veselý a Roman Fuchs z Katedry zoologie Přf JU se pokusili zjistit, který z těchto způsobů rozpoznávání používají ťuhýci obecní (Lanius collurio). Tito pěvci se vyznačují agresivní obranou hnízd a byla u nich v minulosti prokázána schopnost rozlišovat jednotlivé druhy predátorů. K experimentu byla použita atrapa poštolky (tedy druh, na který ťuhýci útočí nejintenzivněji) se zaměnitelnými částmi těla a holub s kompletní poštolkou jako kontrola.

Z výsledků vyplývá, že pouhá přítomnost klíčových znaků nemusí být dostačující pro správné rozpoznání hrozby ve formě predátora, což se projevilo na tom, že ptáci sice útočili na pozměněné atrapy zřídka, ale nebyli v jejich přítomnosti ochotní krmit svá mláďata. Nelze však prokázat, že k rozpoznání predátora využívají pouze jeden z navržených způsobů.

Nováková, N., Veselý, P., & Fuchs, R. (2019). Object categorization by wild-ranging birds in nest defence. Animal cognition https://doi.org/10.1007/s10071-019-01329-3

Back To Top