skip to Main Content

Jmenovací řízení R. Šumbery a O. Nedvěda ve čtvrtek 17. 10.

Říjnové zasedání VR PřF JU se uskuteční ve čtvrtek 17. 10., výjimečně v zasedací místnosti Ústavu molekulární biologie rostlin (přízemí ÚMBR) Biologického centra AV.

Na programu je řízení ke jmenování profesorem doc. Radima Šumbery (10:00)doc. Oldřicha Nedvěda (cca od 11:30).

Back To Top