skip to Main Content

Ke stažení

Výukové materiály ke stažení

LOGO KATEDRY ZOOLOGIE PŘF JU:

 

Fylogeneze a diverzita organismů 2019:

 

Fyziologie živočichů a člověka 2019:

 

Cvičení ze zoologie bezobratlých 2018: 

 

Fylogeneze a diverzita organismů 2018: 

 

Aplikovaná ekologie hmyzu 2017:

 

Evoluční biologie 2018:

 

Evoluční biologie člověka 2017:

 

Chov bezobratlých 2014:

 

Monitoring vrabce domácího:

 

Speciální zoologie bezobratlých 2015:

 

Srovnávací fyziologie živočichů 2016:

 

Tropická ekologie 2017:

 

Vstupní seminář pro 1. ročník 2017:

Back To Top