skip to Main Content

Kokomo seminář

Středa 3. 10. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna)

Pavel Duda (Katedra zoologie PřF JU):

„Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data“

Back To Top