skip to Main Content

Kokomo seminář

Středa 21. 11. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna)

Anna Mrázová (PřF JU):

„The friendship between predators and plants alias importance of predatory vertebrates for plant performance“

Back To Top