skip to Main Content

Kokomo seminář

Drozd na hnízdě © Vladimír Remeš

Středa 6. 3. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna)

Vladimír Remeš (Katedra zoologie a Laboratoř ornitologie, PřF UP):

„Comparative biology of avian parental behavior and colouration“

Back To Top