skip to Main Content

Kokomo seminář

Středa 11. 9. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna)

Fran Kostanjsek (Katedra zoologie PřF JU):

„Light preference of saproxylic beetles and their host trees“

Back To Top