skip to Main Content

Kokomo seminář

Středa 13. 11. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna)

Elina Mäntylä (ENTÚ AVČR):

„Bad and good trees (plant defenses)“

Back To Top