skip to Main Content

Kokomo seminář

Středa 3. 6. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna)

Vojtěch Kubelka (University of Debrecen, Hungary; University of Sheffield, UK):

„Globbetroters in changing world – Diverse sex roles, demography and comparative approach in shorebirds“

Back To Top