skip to Main Content

Kokomo seminář

Středa 10. 6. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna)

Robert Tropek (Katedra ekologie PřF UK):

„Plant-pollinator interactions on Mount Cameroon“

Back To Top