skip to Main Content

Koprofágní brouci a dvoukřídlí se navzájem vyhýbají

Jak je možné, že spolu na jednom místě mohou žít ekologicky podobné druhy, tedy druhy které využívají podobné zdroje? Takové soužití, čili koexistence druhů je jedním z hlavních témat soudobé ekologie. Společenstva organismů v přírodě utvářejí dva odlišné procesy: konkurence mezi ekologicky podobnými druhy anebo také obsazování různých typů prostředí podél gradientu měnících se podmínek prostředí.

František X. J. Sládeček, Simon T. Segar a Martin Konvička z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými kolegy prozkoumali zajímavý případ ekologického rozrůznění brouků a dvoukřídlých, kteří spolu sdílejí, jako potravu i životní prostor, jeden velmi specifický zdroj – trus. Koprofágní, tedy trusožraví brouci a mouchy využívají trus prakticky totožným způsobem. Badatelé během výzkumu sesbírali data na dvou pastvinách v mírném pásu, a to ve Velké Británii a v České republice. Soustředili se hlavně na to, zda se koprofágní brouci a mouchy kvůli konkurenci vyhýbají v čase.

Sládeček s kolegy zjistili, že se ekologicky podobné druhy brouků, a stejně tak ekologicky podobné druhy dvoukřídlých, vyskytují ve stejnou dobu. Naproti tomu ale dochází ke zřetelnému sezónnímu oddělení brouků jako celého řádu od řádu dvoukřídlých. Dvoukřídlí se na trusu vyskytují převážně v létě, zatímco brouci obývají trus hlavně na jaře a na podzim. Právě doba výskytu v sezóně je podle všeho hlavním faktorem, který odlišuje ekologicky podobné druhy těchto dvou dominantních řádů koprofágního hmyzu v mírném pásu. K tomuto odlišení brouků a dvoukřídlých mohlo dojít v důsledku konkurence o trus, ale také vlivem podmínek prostředí, protože mouchy se na trusu vyskytují nejčastěji v teplejších měsících sezóny, kdežto brouci v těch chladnějších.

Sladecek, F. X. J., Segar, S. T., Lee, C., Wall, R., & Konvicka, M. (2017). Temporal Segregation between Dung-Inhabiting Beetle and Fly Species. PloS one, 12(1), e0170426. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170426

Back To Top